Kinga Städ – Städ för hem och företag

Er yrkesskickliga
städleverantör

Med kundspecifika gränsdragningslistor, underhållsplaner och städfrekvensagendor, utför vi klassiska städtjänster till företag, föreningar, samfällighetsutrymmen och kommuner. Därtill erbjuder vi golvvård utförda av våra certifierade golvvårdstekniker samt utför höghöjdsstädningar, utan ställningar.

Dessutom arbetar vi helt digitalt, där all information finns att tillgå indelat i zoner och arbetsordrar. Detta är inte bara en kostnadseffektiv lösning för oss båda, utan också en kvalitetssäkring eftersom allt vi gör, kan mätas och kontrolleras. Ta kontakt med oss och bli en Kinga du också.

Golvvård

Vi slipar, polerar, skurar och djuprengör alla slags golv med våra egna high-speed samt singel- och kombiskurmaskiner. För att dina golv förtjänar en längre livslängd.

Restaurangstädning

Städning varje dag? En gång i veckan? Storstädningar på avrop? Vi anpassar oss efter era önskemål. Anlita våra städproffs.

Trappstädning

Med kundspecifika detaljerade gränsdragningslistor ser vi till att era trapphus och gemensamhetsutrymmen får den vård huset förtjänar. Vackra entréer, trapphus och hissar skapar mervärde till alla som är i fastigheten.

Kontorsstädning

Fokusera ni på er kärnverksamhet. Låt oss städa era lokaler, precis utefter en städfrekvensplan som är unikt lokalanpassat efter er verksamhet.

Fönsterputs

Vi erbjuder klassiska fönsterputstjänster, men också eco-cleaning med avjoniserat vatten. Vi når upp till 20 meter från marken. Miljövänligt, effektivt och ekonomibesparande.

Höghöjdsstädning

Med vår höghöjdsutrustning så når vi, direkt från marken, upp till 16 meter. Inga liftar. Inga ställningar. Inga avspärrningar. Win-win.

Garagestädning

Bilar tar in grus, sand, damm, smuts, vägsalt och olja. Vi tar bort dem med våra maskiner.

Lagerstädning

Anlita professionella städare till ert lager. Ett utrymme som snabbt samlar smuts och damm om man inte underhåller utrymmena.

Butiksstädning

Med klassiska städtjänster kombinerat med våra golvvårdstjänster, så får era kunder den bästa känslan när de är just hos er och handlar.

Byggstädning

En huvudvärk mindre på er byggarbetsplats. Låt oss städa manskapsbodar och arbetsområde. Visa din kund att du bryr dig om hela arbetsplatsen, även den löpande rengöringen.