Om oss

Jag, tillsammans med mitt team, har Kingafierat personalen sedan 2016. En städskola där vi lär ut kvalitet, kommunikation, digitalisering, städning utefter ett färgsystem samt bil- och miljöpolicies – som sedan fullständigt ska uppfylla och utan undantag sluta cirkeln internt såväl som ut till er som vår kund. Alla våra Kingor ska arbeta på samma sätt efter en upprättad gränsdragningslista, med en plusmeny som kan beställas på avrop eller längsmed en förutbestämd flerårig åtgärdsplan.

Utöver våra privatstädtjänster, så utför vi våra klassiska städtjänster på kontor, i butiker, föreningar, restauranger, Brf:er, biografer, trapphus, gemensamhetsutrymmen, lager, byggarbetsplatser och lagerlokaler. Likväl arbetar vi med golvvård utförda av våra egna certifierade golvvårdstekniker samt med teknisk förvaltning där vi tar fram periodiska underhållsplaner åt er. Därtill med socialsanering och saneringsarbeten efter mindre isolerade brand-, vatten- och sotskador.

Vi arbetar digitalt via en app, där all information finns att tillgå indelat i zoner och arbetsordrar. Detta är inte bara en kostnadseffektiv lösning för oss båda, utan också en kvalitetssäkring eftersom allt vi gör, kan mätas. Vi kompetensutvecklar arbetsledare genom validering hos Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) upp till, SeQF Nivå 4.

All vår personal har ID06-brickor, samtliga får avtalsenliga löner, semesterersättning, sjuklön samt att vi på Kinga innehar en Sak- och Ansvarsförsäkring upp till 10 Msek. Tråkigt att behöva berätta något som för de flesta är självklarheter, men i vår bransch känns det viktigt att delge.

Kinga har kort och gott schyssta villkor och försäkringar. Vi är ett inkluderande och nutidsmässigt företag och hos oss finns personal från flera olika nationer. Företagskulturen omfamnar därför förståelse och en djupverkan med ögon ur ett helikopterperspektiv.

Ta kontakt med oss och bli en Kinga du också.

karin sign 2 - Om oss

Exempel på kunder

där vi Kingafierar: